Link + Key Bản Quyền Office 2016-2019

Link + Key Bản Quyền Office 2016-2019

Ngày Post: 16-12-2021 ( số lượng kích hoạt có hạn, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hên xui nha ^^! )
//===
Key: JTPN3-W6BQ2-WR689-46436-C9T7C
Description: Win 8 RTM ( có thể activate Windows 10,11 các phiên bản ) Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Sub Type: X18-15515
Activation Count: 325
//===
Office 2016 ProPlus VL MAK – còn 11651 lượt kích hoạt
Key: KC7N8-WXH8P-8M8R7-QWYKK-JXCQY
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub Type: X20-00549
Activation Count: 11651
//===
Office 2019 ProPlus VL MAK – còn 13054 lượt kích hoạt
Key: W9HYN-C8J79-2YGTT-JVQW8-K2GT3
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub Type: X21-74163
Activation Count: 13054
//===
Office 2019 ProPlus và Office 2016 ProPlus hiện đang có hơn 11.000 lượt kích hoạt nên bạn bè của các bạn chưa cài được Office hoặc đang dùng WPS thì hướng dẫn họ chuyển sang Office sử dụng nhé, có bản quyền luôn thì triển thôi sợ gì ^^!

Link tải Office 2016 ProPlus 64bit: OF 16 64Bit https://drive.google.com/file/d/1_-X7LweTyO-w7f6KOEiUvg_BMN7-A31P/view?usp=sharing
Link tải Office 2016 ProPlus 32bit: OF 16 32Bit https://drive.google.com/file/d/1Tbt-ScU7SG4WZFy3WBa8_OcFgrc2P33f/view?usp=sharing
Link tải Office 2019 ProPlus 64 bit: OF 19 64Bit https://drive.google.com/file/d/1VHGc6_D4GaLuDgz9CnbXkuSPjBvq3D7B/view?usp=sharing
Link tải Office 2019 ProPlus 32bit: OF 19 32Bit https://drive.google.com/file/d/1D8RrXPNKMlfE1lOHI60-zpVPvWDL3nSl/view?usp=sharing

Source: j2team

239

No Responses

Write a response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]