Hướng dẫn scan ssh all country trên vps

 

Tool này scan random chạy vô hạn treo vps ngon, ae tra pass check fresh xong nó sẽ ra country, muốn lọc riêng ra thì copy list vào MS Excel

AE muốn scan trên vps google ( hay bất cứ vps nào cấm scan ssh) thì fake ip = ssh+proxifier, hoặc free vpn, hotspot,… Không dùng HMA fake vì sẽ bị sup acc HMA.

Hướng dẫn cài đặt & chạy tool :

1/ Các bạn down bản cài đặt về: Tải về tại đây

2/ Cài nmap-6.47-setup.exe xong chạy Scanner.bat như hình dưới :

Nếu Full Ram or CPU thì nên tắt bớt tab scan  :mrgreen:
n2

UPDATE CHO BẠN NÀO MUỐN SCAN THEO COUNTRY:

1/ Cài nmap(chuyện đương nhiên, next next,…). Sửa file Scanner.bat(xóa bên trong toàn bộ|chuột fải=>edit) như sau:

Code:
@echo off
for /l %%%x in (1,1,3) do (
start "ssh" /HIGH nmap -iL ranges.txt -n -Pn -p T:22 -T5 --script ssh.nse
)
exit

# Giải thích:
số 3 trong code => số thread, các bạn có thể sửa để nó bật 1 lúc luôn. Theo bác VinaCaptcha scan kiểu nmap sẽ hợp lệ(legit) nhưng cũng đừng lạm dụng nó wá, đối với mình tốt nhất 5-6 thread/vps là ổn (VPS Google).

3/ Lấy ip ranges + sửa ip range:

IP ranges :

http://countryipblocks.net

http://www.ip2location.com/
Vào: http://www.ipaddresslocation.org/ip_ranges/get_ranges.php để lấy IP RANGES.Output fải ở dạng CIDR
n3
Nhấn Get Ip Ranges và copy ip ranges khúc dưới
Tạo “Text Document” cùng với thư mục Scanner.bat và đặt tên là ranges.txt. Sau đó các bạn mở txt đó lên và paste ip ranges vào.
4/ Start Scan.

Update bài hướng dẫn chi tiết scan theo country:  scan ssh theo country

5/ Bổ sung thêm tool Scan Pass SSHTả tool scan pass ssh

6/ Video demo :  Xem video demo scan ssh

 

100

No Responses

Write a response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]