Vô hiệu hóa chức năng tự động gửi mail trong facebook

Chắc hẳn bạn cũng như tôi từng rất gặp phiền toái khi lục hộp thư của mình khi mà có hàng ngàn thư tự động do facebook gửi tới, để vô hiệu hóa chức năng này bạn vào Home – >Account setting – >Notifications ở mục All Notifications bạn chỉ việc chọn Edit và xóa bỏ những mục cần gửi mail là xong.
diasble_sendmail1.

Chúc các bạn thành công !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.