Share 50 Gruop Trên 1 Triệu Mem Phần 1

Chào các bạn, hôm nay share cho mọi người 50 gruop trên 1 triệu mem, nhằm cho các bạn hay đi spam facebook, với nhu cầu của mọi người, và cũng như sự mầy mờ tìm tòi của mình trên các gruop việt thấy mọi người chia sẻ hàng loạt những gruop lớn để spam, nay lên đây share cho mọi người đỡ mất công tìm ^^
Và Đây là danh sách 50 gruop đầu tiền sẽ có thêm nhiều gruop nữa các bạn nhớ theo dõi blog nhé còn rất nhiều đợt share khác nhé ^^!

share-50-gruop-tren-1-trieu-mem-phan1

 

 1. 251008305071677
 2. 1474006129560419
 3. 470664499782856
 4. 1635470133374510
 5. 478853135583895
 6. 635283679866419
 7. 1583175408585319
 8. 885861974772333
 9. 381316278709354
 10. 1392187671008715
 11. 1614481085482968
 12. 780921431933758
 13. 456546944413858
 14. 175133152668441
 15. 789433714506822
 16. 758385810891995
 17. 218105764898251
 18. 817100634980515
 19. 428130824002182
 20. 572918269507843
 21. 336375046547586
 22. 550474618310632
 23. 1799447486948987
 24. 525951784204794
 25. 722944727769515
 26. 228399800563912
 27. 291880234245979
 28. 470664499782856
 29. 385354091616308
 30. 199697963381693
 31. 1459693680945671
 32. 174601916073264
 33. 123165617868754
 34. 236443929895197
 35. 581384061889776
 36. 722944727769515
 37. 1461731850807386
 38. 798620190222967
 39. 1398841930409747
 40. 384443565014009
 41. 1447951845459711
 42. 459753974141105
 43. 1443805479221323
 44. 1459693680945671
 45. 174601916073264
 46. 123165617868754
 47. 466659416794190
 48. 638385952936972
 49. 867042179981329

Nguồn: sharetemplate123

93

No Responses

Write a response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]