Lồng Tiếng Việt Cho Video Tiếng Anh Theo File Sub

Lồng Tiếng Việt Cho Video Tiếng Anh Theo File Sub

Dịch vụ lồng tiếng việt vào video clip theo file sub tiếng Việt hoặc bên mình sẽ auto dịch Tiếng Anh sang Tiếng Việt bằng api trans của google
https://www.facebook.com/hkvn9x/
Zalo Phone: 0372.972.971
Skype: nttrung9x
Telegram: @hkvn9x
Demo: https://www.youtube.com/watch?v=qP_6dr7Bz8w&list=PLIT9x4Kn02JdUERc1GKR-3P8LEbh-2BdC&index=1

257

10 Responses

Write a response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]